Aktualności

Trwa rejestracja na konferencję „20 lat organizacji pozarządowych Warmii i Mazur w Unii Europejskiej – próba bilansu”, która odbędzie się 27 marca 2024 roku w Olsztynie

     

Trwa rejestracja na konferencję „20 lat organizacji pozarządowych Warmii i Mazur w Unii Europejskiej – próba bilansu”, która odbędzie się 27 marca 2024 roku w Olsztynie.

Gościem konferencji będzie Pani Anna Radwan-Röhrenschef – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia wynikające z dwudziestolecia współpracy ponadnarodowej w ramach Unii Europejskiej. Uczestnicy porozmawiają ponadto o planach związanych z przyszłością organizacji pozarządowych w zakresie współpracy ponadnarodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 marca 2024 roku – formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://konferencjango.warmia.mazury.pl

Organizatorem wydarzenia jest Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska