O nas

     

W Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9 znalazły swoją siedzibę aktywnie działające organizacje pozarządowe z naszego powiatu. Główną ideą powstania CUP była chęć wsparcia organizacji pozarządowych a także skupienie ich w jednym miejscu.
Budynek ma ponad 2 000 m2 powierzchni i przeznaczony jest na działania statutowe organizacji. Oprócz lokali dla stowarzyszeń, znajduje się w nim 1 klimatyzowana sala konferencyjna na 250 miejsc (do wykorzystania rzutnik multimedialny, ekran, nagłośnienie),


Głównym celem funkcjonowania CUP jest udostępnianie pomieszczeń będących w dyspozycji na potrzeby zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach działalności statutowej. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Projekt pn. „REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU POWOJSKOWEGO NA NOWOCZESNE CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE PRZY ULICY JANA III SOBIESKIEGO” Powiatu Ostródzkiego był dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Wartość projektu: 6 547 432,40 zł .
Wartość dofinansowania: 4 518 832,21 zł .
Cała inwestycja ukazuje jak istotnym partnerem dla samorządu są organizacje pozarządowe. Prężnie i dynamicznie działające pobudzają rozwój powiatu i są sprawnym partnerem w realizowaniu skutecznych działań na rzecz mieszkańców.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska