O CUP

O cup

     

Budynek Centrum Użyteczności Publicznej funkcjonuje od stycznia 2013 r. Rewitalizacja Budynku Centrum Użyteczności Publicznej została dokonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

Całkowita wartość projektu: ponad 8 mln zł. 

 

W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały organizacjom pozarządowym Powiatu ostródzkiego, pomieszczenia lokalowe z niezbędnym zapleczem (sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe).
Budynek CUP to ponad 2 000 m2 powierzchni przeznaczonej na działalność organizacji pozarządowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska