Kontakt

     

Kontakt:

Centrum Użyteczności Publicznej

ul. Jana III Sobieskiego 9

14-100 Ostróda


Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda


Artur Wilczek - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
nr tel. 89 642-98-41
a.wilczek@powiat.ostroda.pl

Aleksandra Rosłoniec - Inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego 

nr tel. 89 642-98-52
a.rosloniec@powiat.ostroda.pl zdjecie-obiektuProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska