Aktualności

Wiadomości

 • Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Klub

  play Czytaj więcej
 • Wystartowała rekrutacja do 17. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”

  play Czytaj więcej
 • Trwa rejestracja na konferencję „20 lat organizacji pozarządowych Warmii i Mazur w Unii Europejskiej – próba bilansu”, która odbędzie się 27 marca 2024 roku w Olsztynie

  play Czytaj więcej
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

  play Czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  play Czytaj więcej
 • Roczny program współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

  play Czytaj więcej
 • E-biuletyn Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"

  play Czytaj więcej
 • E-biuletyn Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"

  play Czytaj więcej
 • Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych 2024

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska