Projekt GOOGLE dla Menedżerów

     

Pracujesz dla/na rzecz Organizacji Pozarządowej (NGO), Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) lub Lokalnej Grupy Działania (LGD).

 

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu i podnieś efektywność pracy dzięki narzędziom GOOGLE.

 

Oferujemy szkolenia z m.in.:

 

- tworzenia atrakcyjnych treści cyfrowych

- pracy zespołowej online

- uporządkowania zadań i projektów

więckj informacji tutaj 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska