Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO

     

Wnioski o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:  związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.
Cele:
1. Promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.
2. Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu.
Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w takich kategoriach jak:
– transport,
– wyżywienie,
– zakwaterowanie,
– ubezpieczenie.
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania jeśli już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

Termin składania wniosków:

30 września 2020 (w przypadku wnioskowania o refundację  kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku),
31 października 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków (w pozostałych przypadkach)
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje
Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków

Kontakt:  
Hanna Bator – koordynator programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”
hbator@fundacjalotto.pl
Ewa Gwiazda – koordynator programów Fundacji LOTTO
egwiazda@fundacjalotto.pl
Agnieszka Lelińska – starszy specjalista programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”
alelinska@fundacjalotto.pl
T: +48 573 330 011

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska