ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - możliwość zgłaszania uwag

     

Możliwość zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego- zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

1) wstęp

2) uproszczona oferta

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska