7. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2018 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego

     

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2018 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego. 


Oferty należy złożyć do dnia 17.11.2017 roku do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda


Załączniki:

ogłoszenie 
oferta
sprawozdanie
umowa
załącznik nr 1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska