ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

I Kongres Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych

     

Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie organizuje *I Kongres Warmińsko-Mazurskich Organizacji Kresowych*, który odbędzie się 27.09.2017r.

Zaprasza do integracji wszystkie organizacje o profilu kresowym działające na terenie Powiatu Ostródzkiego.


Zainteresowane organizacje proszone są o kontakt mailowy na adres : kongresorgkresowych@wp.pl

lub telefoniczny :

Paweł Bielinowicz tel. 696 478 449

Grażyna Klempka tel. 665 257 170

Piotr Bojarski tel. 604 559 294 


Pismo dot. kongresu - skan.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska