Konkursy dotacyjne

Klub Sportowy PLAY

KRS: 0000270261

Gmina: Miasto Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: Jana III Sobieskiego

Nr domu: 9/203

Telefon: 89 650 25 25

FAX: -

E-mail: klub@playostroda.pl

Zakres:
Rozwój i popularyzacja sportu na terenie działania; Tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do uprawiania sportu podejmowanego dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych; Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i rekreacyjnym, Wsparcie dziedzin związanych z sportem, rekreacją oraz edukacją, turystyką i ochroną środowiska Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz innym patologiom społecznym Kształtowanie pozytywnych cech osobowości i charakteru osób uczestniczących w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym, a szczególnie dzieci i młodzieży, Prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.


Władze:
Prezes Zarządu: Rafał Kowalski, Wiceprezes Zarządu: Artur Lipka, Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Tadajewski, Wiceprezes Zarządu: Zbigniew Sobotka, Członek Zarządu: Grzegorz Beczyński, Członek Zarządu: Ireneusz Surma


Organizacja w CUP: Tak

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska