ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE SYLOE

KRS: 0000509772

Gmina: Miasto Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: Olsztyńska

Nr domu: 1/1

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie, ochrona i promocja zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży, Wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy kościołami chrześcijańskimi.


Władze:
Prezes - Wojciech Płoszek, Skarbnik - Niedoba Mariola, Sekretarz - Teresa Augustyniak


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska