ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

EUROPEJSKO -AFRYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI, WSPÓŁPRACY I ROZWOJU

KRS:

Gmina: -

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Telefon: -

FAX: -

E-mail: g.melecki@euroafryka.org

Zakres:


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska