ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

MIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY MIŁAKOWO

KRS: 0000048781

Gmina: Miłakowo

Miejscowość: Miłakowo

Kod pocztowy: 14-310

Ulica: ul.Olsztyńska

Nr domu: 16

Telefon: 89 7587428, 89 7587401

FAX: 89 7587480

E-mail: -

Zakres:
Działalność związana ze sportem.


Władze:
Prezes - Anna Czarnecka, Sekretarz - Arkadiusz Sinoradzki, Członek Zarządu - Radosław Czarnecki, Członek Zarządu - Dariusz Gemiza, Członek Zarządu - Eugeniusz Piotrowski


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska