ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Nardowej

KRS: 0000487851

Gmina: Gmina Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: ul. Jana III Sobieskiego

Nr domu: 9

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
1. Propagowanie postaw patriotycznych i obronnych oraz rozwój strzelectwa sportowego, 2. Stowarzyszenie osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni, 3. Obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz kształtowanie środowiskowej solidarności i więzi z żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową, 4. Kulturowanie w środowisku członków Instytutu i wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny światowej, w ruchu oporu, promowanie powojennej, pokojowej żołnierskiej służby Ojczyźnie, opieka nad miejscami pamięci narodowej i grobami poległych żołnierzy, 5. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz podtrzymywanie wiedzy fachowej, kondycji fizycznej i strzeleckiej, 6. Współdziałanie pośrednie i bezpośrednie w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego we współpracy ze służbami państwowymi i formacjami samorządowymi Rzeczpospolitej Polskiej.


Władze:
Prezes - Piotr Koszczał


Organizacja w CUP: Tak

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska