ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

WOLONTARIAT W POWIECIE OSTRÓDZKIM

     

WOLONTARIAT W POWIECIE OSTRÓDZKIM


w ramach Projektu „Gotowi na Model” realizowanym przez Stowarzyszenie ESWIP,  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Ostródzkim oraz Gminę Gietrzwałd. 
W dniach 22-23.05.2015 r. zorganizowane zostało seminarium  „Wolontariat – aktywność, rozwój, pasja”, które odbyło się w Centrum Użyteczności w Ostródzie.
Bogaty program 22 maja:
- wolontariacka praca w zespole,
- organizacja pracy w zespole,
 oraz 23 maja:
- różne oblicza wolontariatu w pracy Banków Żywności,
- seniorzy w wolontariacie,
- wolontariat jako narzędzie włączenia społecznego i pobudzania aktywności ludzi młodych,
- wolontariat studencki i EVS,
- świat pełen możliwości – różne formy aktywności wolontariackiej,
- perspektywy rozwoju wolontariatu - Panel dyskusyjny
zgromadził ponad 100 wolontariuszy i opiekunów. Swoją obecnością potwierdzili, że wolontariat to aktywność, osobisty rozwój i realizacja zamierzeń. Organizatory seminarium : Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Powiat Ostródzki.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska