ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

„Wolontariat – aktywność, rozwój, pasja”

     


    

Szanowni Państwo,

*W imieniu Stowarzyszenia ESWIP i Powiatu Ostródzkiego zapraszamy Państwa na poświęcone tematyce wolontariatu dwudniowe spotkanie „Wolontariat – aktywność, rozwój, pasja”. *

Pierwszy dzień spotkania poświęcimy na edukację z zakresu prowadzenia wolontariatu, ale mamy też ofertę dla młodych wolontariuszy. Osoby zainteresowane organizacją pracy wolontariackiej, pozyskiwaniem wolontariuszy i pracą z nimi zapraszamy na dwa równolegle toczące się szkolenia „Organizacja pracy wolontariackiej”, które poprowadzą posiadające bogate doświadczenie w koordynowaniu wolontariatu trenerki: Adriana Sałak i Gabriela Zimirowska.

Młodych ludzi w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, aktywnych wolontariuszy, zapraszamy w tym samym czasie do udziału w warsztatach z zakresu skutecznej pracy w zespole z elementami komunikacji interpersonalnej. Trenerki Anna Łebek-Obrycka i Kamila Kulpa w aktywnych, warsztatowych, a często zabawowych formach przekażą młodym wolontariuszom umiejętności niezbędne do wspólnej realizacji działań i efektywnego funkcjonowania zespołu.

Drugi dzień wypełnią wystąpienia ekspertów i organizatorów wolontariatu, a także prezentacje dobrych praktyk ukazujących rozmaite oblicza wolontariatu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu obu dni znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

*Spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 maja 2015 roku w Ostródzie, w Centrum Użyteczności Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.*

*Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonych formularzach zgłoszeniowych* do dnia *20 maja 2015 r.* na adres: a.sojka@eswip.pl <mailto:a.sojka@eswip.pl>lub faksem pod numer 89 523 73 45. Informacji w sprawie seminarium udziela Agnieszka Sójka lub Piotr Pniewski, tel. 89 523 73 45.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Gotowi na Model” realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia ESWIP z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatem Ostródzkim oraz Gminą Gietrzwałd. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska