ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Spotkanie Opiekunów Klubów 8 Młodzieżowego Wolontariatu, Szkolnych Kół Wolontariatu, 4 maja 2015 r.

     

Spotkanie Opiekunów Klubów 8 Młodzieżowego Wolontariatu,
Szkolnych Kół Wolontariatu, 4 maja 2015 r.

 

W dniu 4 maja 2015 r. w Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się spotkanie Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu i Szkolnych Kół Wolontariatu. Spotkanie prowadziła Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Współpracy z Sektorem Pozarządowym, Jolanta Dakowska.
Wolontariusze z Powiatu Ostródzkiego otrzymali zaproszenie do udziału w warsztatach szkoleniowych, które zrealizowane będą w ramach 2 projektów:
1) „Wolontariusze w akcji” – realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania publicznego Powiatu Ostródzkiego. Harmonogram prac przedstawiła Małgorzata Hołubiec – prezes Stowarzyszenia.
2. „Wolontariat – Aktywność, Rozwój, Pasja” w ramach projektu „Gotowi Na Model” ESWIP realizowanego przez 3 Samorządy: Samorząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Powiat Ostródzki oraz Gminę Gietrzwałd. Spotkanie odbędzie się w dniach 22 i 23 maja 2015 r. w Centrum Użyteczności Publicznej.
3. Omówiony został Program XXI Ogólnopolskiego Finału Konkursu „8 Wspaniałych”, który odbędzie się 12-14 czerwca 2015 r. w Ostródzie.
a). Koła, Kluby przedstawiają własny dorobek pracy na Wystawie „Wolontariat Młodzieżowy w Powiecie Ostródzkim”.
4. Wolontariusze i Opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w konkursach ogłoszonych z okazji XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina drogowskazem życia”.
W gronie Opiekunów powitani zostali nowi Liderzy.


 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska