ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

XIII Gala Powiatowego Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

     

Dnia 11 marca 2015 roku w Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się XIII Gala Powiatowego Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, której byliśmy współorganizatorami. Galę poprowadziła Pani Jolanta Dakowska – Warmińsko – Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu, wraz z Panią Grażyną Lipińską – Dyrektor Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.

Do Konkursu zgłoszono piętnastu kandydatów z Powiatu. Podczas Gali wyróżniono      8 najbardziej aktywnych młodych wolontariuszy z Powiatu Ostródzkiego, którym zostały przyznane tytuły - „Wspaniały Powiatu Ostródzkiego”. Laureat natomiast będzie reprezentować Powiat Ostródzki w XXI Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Wyboru „Ósemki” dokonało Jury Konkursu.

Osobą nominującą z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu była Pani Anna Błaszkiewicz – Opiekun Klubu Ośmiu. Zgłoszone zostały trzy wolontariuszki, które wyróżniały się swoim dużym dorobkiem wolontarystyczny. Były to: Dominika Dymczyk, Natalia Laskowska oraz Paulina Lendzioszek uczennice klasy III c - wychowawcą jest Pani Anna Dobrowolska, która przyjęła zaproszenie i była obecna na Gali. Ogromnym sukcesem dla naszego Gimnazjum było uzyskanie przez wolontariuszkę Natalię – „Wspaniałej Powiatu Ostródzkiego”, które wręczył Starosta Ostródzki Pan Andrzej Wiczkowski, dziękując za zaangażowanie i poświęcenie w bezinteresownym niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Natalka otrzymała pamiątkową statuetkę – „Złote SERCE”, nagrody oraz symboliczny bilet na XXI Finał Ogólnopolskiej Gali Ośmiu Wspaniałych, który odbędzie się w 12-14 czerwiec 2015r                w Ostródzie. Dominika i Paulina natomiast otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki oraz bardzo atrakcyjną nagrodę, a mianowicie symboliczny bilet do Centrum Nauki Kopernik            w Warszawie, tak jak pozostała nominowana „13” wolontariuszy.

Wszyscy nominowani otrzymali odznaczenia – „motyle”, dyplomy, gorące podziękowania         i upominki. Podziękowania otrzymali również rodzice wolontariuszy, opiekunowie Klubów oraz Dyrektorzy szkół.

Nagrody dla nominowanych ufundował Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, dyrektor Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Marlena Rogowska, prezes Stowarzyszenia Miłośników Szeląga, Grażyna Wrona.

Serdecznie gratulujemy dziewczętom wspaniałej postawy i zachęcamy do dalszego działania w wolontariacie, gdyż „najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się     w służeniu innym”. Zacytowane słowa były myślą przewodnią spotkania oraz spektaklu przygotowanego przez uczniów i nauczyciela Panią Dorotę Bierć pt.: „Zagubić się w służeniu innym…”. W programie:

„Czasem nagle smutniejesz” (słowa: Adam Ziemianin) „Szczęście” (słowa: Bolesław Leśmian),
„Nie brooklyński most” (słowa: Edward Stachura) „Dla Elizy” – Ludwig van Beethoven – miniatura fortepianowa      „Preludium e-moll op.28 nr 4” – Fryderyk Chopin
 „Wiosenna pieśń radości” (repertuar kabaretu POTEM)

W trakcie występu były również zaprezentowane dwa wiersze napisane przez uczennice naszego Gimnazjum.

Przed „Wiosenną pieśnią radości” wolontariusze rozdali wszystkim zaproszonym gościom małe „Tomiki poezji”, wykonane pod kierunkiem Pani Katarzyny Lachowicz-Frydrych,               z symbolicznym motylkiem, który był akcentem tego wieczoru w związku z Rokiem Motyli          i nadchodzącej Wiosny…. .

Na zakończenie zaproszono do wspólnego odśpiewania Hymnu „Fundacji Świat na TAK” – „…Zmieniaj świat na TAK. Pokaż ludziom, że człowiek innym szczęście powinien dziś dać…”.

Po ceremonii można było obejrzeć Wystawę – Kamieni artystycznie zdobionych. Wiele z nich było przygotowanych przez uczniów naszego Gimnazjum pod kierunkiem Pani Agnieszki Kocik – Zakrzewskiej.
Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem, który przygotowali pracownicy Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
Opiekunami młodzieży podczas Gali Była Pani Anna Błaszkiewicz oraz Pani Małgorzata Zajda.
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska