Aktualności

Wiadomości

 • Zmiana terminu składania sprawozdania przez OPP

  play Czytaj więcej
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019

  play Czytaj więcej
 • Harmonogram akcji krwiodawstwa na 2020 r.

  play Czytaj więcej
 • Nabór wniosków na realizację w 2020 roku Programu „KLUB”

  play Czytaj więcej
 • Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 pn. „Prowadzenie w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego

  play Czytaj więcej
 • Uchwała X/104/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

  play Czytaj więcej
 • XV Plener Malarski ZATRZYMAĆ PIĘKNO

  play Czytaj więcej
 • Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu Strategii województwa warmińsko-mazurskiego.

  play Czytaj więcej
 • BO TO POLSKA WŁAŚNIE

  play Czytaj więcej
 • Strzelecki Dzień Dziecka

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska