Aktualności

Wiadomości

 • Fundusze Dostępna Szkoła

  play Czytaj więcej
 • Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

  „Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen.
  To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje.
  Bardzo za to dziękuję.”

  Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda

  1 października 2020 r.

  play Czytaj więcej
 • W czasie epidemii stowarzyszenia i fundacje mogą obradować online

  play Czytaj więcej
 • Jak wypełnić CIT-8 w 2021? PORADNIK

  Wypełnienie deklaracji CIT-8 oraz wysłanie jej do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej NGO. Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT-8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. A co składać? Wiecie, jak wypełnić deklarację? Jeśli nie za bardzo, to dziś koncentrujemy się właśnie na tym, co w środku.

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2021

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwana dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 UDPP  do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w ramach  programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021.

  play Czytaj więcej
 • KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce (edycja 2021)

  play Czytaj więcej
 • Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

  play Czytaj więcej
 • Nabór do Funduszu Wsparcia Projektu na 2021 r.

  play Czytaj więcej
 • Roczny Program Współpracy na 2021 r.

  Ogłaszamy "Roczny program współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".
  Dokument ten określa zasady współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, których realizację Powiat będzie wspierać w 2021 roku. Program został skonsultowany z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego.

  play Czytaj więcej
 • NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „MAŁY WIELKI POLAK”

  Rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego Programu Ministerstwa Sportu „Mały Wielki Polak - nadzieje olimpijskie”. Wnioski składać można do 15 listopada 2020 roku. Budżet na realizację Programu wynosi 5 milionów złotych.

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska