Aktualności

Szkolenie „Organizacje pozarządowe - formy prawne i rodzaje prowadzenia działalności”

     


Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Organizacje pozarządowe - formy prawne i rodzaje prowadzenia działalności”, które odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia 2024 w Elblągu.

 

Szkolenie adresowane jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli grup inicjatywnych (mających siedzibę lub oddział terenowy w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elblągu, iławskim oraz ostródzkim), które uczestniczą we wsparciu Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

 

Program szkolenia w załączeniu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia br. (poniedziałek) do godz. 9.00 poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/YmUkqBqi7nesNJNK

 

Więcej informacji o szkoleniu: https://bit.ly/3W7LbPP 

 

Osoba do kontaktu: Ewa Batko, e.batko@eswip.pl, tel. 55 235 33 88

 

  

Organizatorem szkolenia jest ESWIP Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblagu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska