Aktualności

Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych 2024

     

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2024” Starosta Ostródzki zaprasza Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie do składania proponowanych zadań publicznych. 


Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych

Formularz propozycji zadania publicznego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska