Aktualności

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

     

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.:
 

 1. Ochrona i promocja zdrowia:

- Promocja honorowego krwiodawstwa : 4000 zł

- Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego: 3 000 zł

- Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego – 15 000 zł

- Profilaktyka raka piersi – 4 000 zł

2. Turystyka i krajoznawstwo Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej o zasięgu powiatowym : 35 000 zł

3.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców z terenu Powiatu  Ostródzkiego: 10 000 zł

 

Termin składania ofert: 17.02.2023 r. godz. 15:00

 

Szczegóły w załączeniu: 

1. Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków
2.. Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
3. Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl
4. Załącznik nr 1 do konkursu nr 1
5. Załącznik nr 2 do konkursu nr 2
6. Załącznik nr 3 do konkursu nr 3

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska