Aktualności

4 najważniejsze obowiązki organizacji pozarządowych w styczniu

     

Styczniowe obowiązki NGO w skrócie

  1. 1. Sporządzanie i składanie sprawozdań – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych
  2. 2. Wysyłka rocznych deklaracji PIT – dla NGO-sów, które zatrudniają pracowników lub współpracowników
  3. 3. Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej księgowości
  4. 4. Uaktualnienie planu kont księgowych

Więcej informacji tutaj: PORADNIK

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska