Aktualności

Otwarty konkurs ofert Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line lub tradycyjnej.

     


Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082. ze zm.) poprzez dofinansowanie projektów współpracy w formie on-line lub tradycyjnej młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rówieśnikami z następujących krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz z krajów Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii, a także z Izraelem.

W ramach współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i Zachodnich Bałkanów oferta może obejmować zasięgiem współpracę z jednym bądź wieloma spośród wskazanych grup państw. W przypadku współpracy z Izraelem oferta może dotyczyć wyłącznie współpracy dwustronnej, bez udziału państw trzecich. Projekty, w których nie uwzględniono ww. zasad nie będą rozpatrywane.


Więcej informacji tutaj 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska