Aktualności

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

     

Głównym celem programu  jest  popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony środowiska. 

 
Termin składania wniosków: 22.07.2022 r
 
Wartość nagród za zdobycie: 
1. miejsce – 9 500 zł,
2. miejsce – 6 500 zł,
3. miejsce – 3 000 zł.

Więcej informacji:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska