Konkurs MKDNiS: Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

     

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

Zadania objęte dofinansowaniem:


Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, wsparciem objęte są projekty promujące sport osób niepełnosprawnych, które do niezbędnego minimum ograniczają ewentualne kontakty bezpośrednie zarówno realizatorów przedmiotowych działań, jak i ich odbiorców, a co za tym idzie nie generują możliwości wystąpienia ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii:

  1.      kampanie outdoorowe, w tym wystawy plenerowe;
  2.      kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów społecznościowych;
  3.      różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa;
  4.      filmy i spoty promocyjne;
  5.      transmisje telewizyjne i live streaming.

 

Więcej informacji tutaj

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska