W czasie epidemii stowarzyszenia i fundacje mogą obradować online

     

Epidemia trwa. Od niemal roku musimy sobie radzić bez częstych wizyt w "biurze", załatwiając większość spraw z domu. Dotyczy to również działań fundacji i stowarzyszeń, w tym działań obejmujących zarządzanie - prace organów NGO. Łatwiej jest nam to robić dzięki pewności, jaką stworzyły przepisy o podejmowaniu decyzji online. W ramach przypomnienia i ugruntowania wiedzy, kolejny raz mierzymy się z tym tematem.

Tzw. Tarcza antykryzysowa wprowadziła zmianę w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, umożliwiając podejmowanie uchwał oraz obrady władz stowarzyszeń w trybie online. Jest to szczególnie ważne dla stowarzyszeń, które martwią się o możliwość zwołania walnego zebrania w czasie trwania epidemii. Ale fundacje również mogą korzystać z opisywanych tu rozwiązań, dotyczących głosowań obiegowych i obrad online.

Regulacja działa od wiosny 2020 roku. Jest nadal aktualna - mamy epidemię i możemy stosować te przepisy, spotykając się online na walnych zebraniach, ale też w ramach prac innych ngo-sowych organów.

Więcej tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska