Jak wypełnić CIT-8 w 2021? PORADNIK

     

Wypełnienie deklaracji CIT-8 oraz wysłanie jej do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej NGO. Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT-8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. A co składać? Wiecie, jak wypełnić deklarację? Jeśli nie za bardzo, to dziś koncentrujemy się właśnie na tym, co w środku.


Nie wiesz jak wypełnić CIT 8 zajrzyj tutaj

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska