Nabór do Funduszu Wsparcia Projektu na 2021 r.

     

Nabór do Funduszu Wsparcia Projektu na 2021 r. został ogłoszony! Przeczytaj więcej o konkursie poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom wzmacniającym odporność i integrację w RMB w okresie kryzysu.
Instrument wsparcia projektów RPMB powstał w celu współfinansowania projektów w regionie Morza Bałtyckiego w celu wspierania trwałych partnerstw.

Okres składania wniosków PSF będzie trwał od 15 lutego do 31 marca 2021 r .

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną: https://cbss.org/psf/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska