Roczny Program Współpracy na 2021 r.

     

Ogłaszamy "Roczny program współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".
Dokument ten określa zasady współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne, których realizację Powiat będzie wspierać w 2021 roku. Program został skonsultowany z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego.


Roczny Program Współpracy na 2021 r. - do pobrania 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska