ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Fundusz Aktywni Obywatele - spotkanie informacyjne

     

Fundusz Aktywni Obywatele to program dotacyjny skierowany do organizacji społecznych, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego operatorem jest konsorcjum tworzone przez 3 organizacje - Fundację im. Stefana BatoregoFundację "Stocznia" oraz Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, wybrane w konkursie ogłoszonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Fundusz będzie dysponował budżetem w wysokości 30 mln euro i będzie funkcjonował w latach 2019-2024.

Podczas spotkania, którego gospodarzem będzie Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych ReczJasna, chcemy zebrać opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele operatora Funduszu.

Gorąco zachęcamy do podzielania się opiniami, uwagami i podpowiedziami:

  •          jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
  •          jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
  • jak może uzupełnić istniejące źródła finansowania działań obywatelskich.

Wasze opinie pomogą w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

Spotkanie odbędzie się dn. 9.02.2019 r. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w godz. od 11:00- 14:00.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 6.02.2019 r. na adres: t.esden@simrzeczjasna.pl.

----

Zdajemy sobie sprawę z tego, że konieczność ponoszenia kosztów podróży może stanowić dla części z Państwa przeszkodę w udziale w spotkaniu. Dysponujemy pewną (ale ograniczoną) pulą środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży uczestników spoza Ostródy. Potrzebę zwrotu kosztów podróży prosimy zgłosić mailowo na adres: t.esden@simrzeczjasna.pl

Możemy zwrócić koszty biletu pociągiem II klasy/PKS-em lub - w przypadku podróży samochodem - równoważność tej kwoty.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska