ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

     

Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (ROWOP) prowadzony jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Misją ROWOP jest wspieranie sektora pozarządowego w wymiarze regionalnym. ROWOP działa na rzecz federacji, sieci, organizacji regionalnych oraz reprezentacji sektora pozarządowego w kierunku wzmocnienia i pełnego wykorzystania ich potencjału na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Strona www.rowop.pl powstała w ramach projektu "Gotowi na Model" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1.06.2015 do 31.12.2015 strona współfinansowana była przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu „W stronę partnerstwa – rozwój reprezentacji i systemu wsparcia trzeciego sektora”.

Od 1 kwietnia 2018 roku prowadzenie strony rowop.pl ponownie zostało objęte wsparciem przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - w ramach projektu "ROWOP.pl - dobra strona aktywnej współpracy", który potrwa do 31 grudnia 2019 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska