ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

4. Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

     


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska