Aktualności

Szkolenie "Jak napisać wniosek do programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie."

     

Stowarzyszenie Przystań wraz ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. o godz. 16:30-19:00  w Ostródzie w Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9.

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych, z terenu Powiatu Ostródzkiego, które chciałyby aplikować o dotację w ramach  programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE realizowanego przez Lokalną  Grupę Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”.

Cel spotkania:

Zapoznanie odbiorców z programem dotacyjnym  FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE, w ramach którego wnioski można składać tylko do 15 lutego 2016 r.


Program spotkania informacyjnego mikrodotacji FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE


1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
2. Prezentacja przykładowych projektów oraz głównych założeń Programu FIO Warmia Mazury Lokalnie.
3. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
4. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.

Podczas spotkania istnieje możliwość indywidualnych konsultacji wniosków.

Prosimy o potwierdzanie obecności mailowo na adres: ilawa@warmiamazurylokalnie.pl   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska