SZKOLENIE PN. SKUTECZNE PARTNERSTWA PUBLICZNO – SPOŁECZNE W PROCESACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I STANOWIENIA PRAWA

     


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska