ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Szkolenia

  • Dni Otwarte Funduszy Europejskich 1-11 maja 2014 roku

    Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podsumowując 10 lat obecności Polski w UE, organizuje ogólnopolską kampanię tematyczną. W regionie Warmii, Mazur i Powiśla współorganizatorem i koordynatorem tej kampanii jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

    play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska