ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Zaproszenie do udziału w projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE NGO

     

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, zainteresowane prowadzeniem działalności odpłatnej lub gospodarczej do wzięcia udziału w projekcie PRZEDSIĘBIORCZE I NIEZALEŻNE NGO realizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (w ramach grantu FIO 2015).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie i profesjonalizacja 80 polskich organizacji pozarządowych poprzez umożliwienie im udziału w cyklu edukacyjnym składającym się z dwudniowego szkolenia wprowadzającego, doradztwa oraz jednodniowego szkolenie podsumowujące w zakresie prowadzenia odpłatnej i/lub gospodarczej działalności.

W subregionie warmińsko-mazurskim i podlaskim szkolenie dla 10 organizacji odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia 2015 r. w Jeziorowskich gmina Stare Juchy (Agroturystyka Pod Bocianim Gniazdem www.rejrat.pl). Na szkolenie zapraszamy po dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Założeniem projektu jest, aby te same dwie osoby z organizacji brały udział w całym cyklu składającym się z dwudniowego szkolenia  (28-29.08), procesu doradczego (5.09-11.10) i jednodniowego szkolenia podsumowującego (15.10). Rekrutacja do projektu będzie prowadzona na zasadach równości i dobrowolności. Jedynym kryterium wyboru organizacji biorących udział w szkoleniach jest fakt prowadzenia organizacji pozarządowej i dobra wola nabycia wiedzy o możliwościach prowadzenia działalności odpłatnej i/lub gospodarczej. 


JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 wypełnij załączony formularz zgłoszeniowy i odeślij na adres e-mail sylwia-roma@wp.pl lub zadzwoń 609 412 014 

Rekrutacja uczestników trwać będzie do 20.08.2015 r. (czwartek). O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu http://faow.org.pl/index.php/pl/projekty/projekty-trwajace/przedsiebiorcze-i-niezalezne-ngo, w tym z opisem szkoleń i doradztwa, na które przyjmujemy już formularze zgłoszeniowe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Dodatkowych informacji o szkoleniu w subregionie warmińsko-mazurskim i podlaskim udziela też Iwona Olkowicz (iwonao1@gmail.com, 608-305-766).

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy.doc


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska