ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ

     

W imieniu Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" przekazujemy Państwu publikację informacyjno - promocyjną "EFEKTYWNE ZALECENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH", prezentująca model  efektywnej kontraktacji usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Więcej informacji na stronie www.razemprofesjonalnie.pl  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska