ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

"Bezpieczna i różnorodna szkoła”

     

Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów, którymi są Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa
„Borussia”, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz TVP Olsztyn
-zachęcam do udziału w warsztatach dla nauczycieli z powiatu
ostródzkiego „Bezpieczna i różnorodna szkoła”, które odbędą się w dniach
22-24 maja 2015 r. w Ostródzie.
Spotkanie jest częścią cyklu warsztatów edukacyjnych adresowanych do
szkół z Warmii i Mazur, które w ramach projektu „Bezpieczna różnorodność
na Warmii i Mazurach” odbywają się we wszystkich powiatach województwa.
Warsztaty adresowane są do dyrektorów szkół i nauczycieli, a także osób
pracujących z młodzieżą i mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności
z zakresu edukacji międzykulturowej, integracji społecznej i działań
antydyskryminacyjnych, pomocnych w budowaniu przyjaznego dla wszystkich
środowiska szkolnego oraz przygotowaniu uczniów do życia w różnorodnym
kulturowo świecie. Dzięki współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w
Olsztynie w zajęciach uczestniczyć będą także policjanci. Uczestnicy
zdobędą wiedzę, jak rozpoznawać sytuacje o cechach dyskryminacji oraz
prawidłowo na nie reagować.
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają certyfikaty. Szkoły, z
których nauczyciele wezmą udział w projekcie, będą miały możliwość
zdobycia małych grantów i przeprowadzenia projektów z zakresu edukacji
międzykulturowej i integracji społecznej.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg i
wyżywienie oraz materiały edukacyjne. Uczestnicy dojeżdżają na miejsce
warsztatów własny koszt.
W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia na warsztaty. Osoby
zainteresowane udziałem prosimy o jego wypełnienie i odesłanie na adres
89 534 00 26.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Borussii: mail
Liczymy na Państwa zainteresowanie naszym przedsięwzięciem, które odbywa
się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 


formularz_zgloszeniowy_warsztaty_powiat ostrodzki.doc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska