ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

„Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

     

Stowarzyszenie ESWIP wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatem Ostródzkim oraz Gminą Gietrzwałd realizuje projekt „Gotowi na Model”, którego głównym celem jest poprawa jakości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W ramach projektu w poszczególnych samorządach wdrażane są wybrane rozwiązania Modelu Współpracy, wypracowanego przy udziale wielu podmiotów, m.in. Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Sieci SPLOT.

Seminariumz udziałem ekspertów będzie okazją do zapoznania się z Modelem Współpracy, a także do skonsultowania założeń Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2021.

Spotkanie odbędzie się 6.03.2015 roku w godzinach 11.00-15.00 w Olsztynie, w sali 201 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Głowackiego 17.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 2.03.2015 r.  na adres: a.sojka@eswip.pl lub faksem pod numer 89 523 73 45. 

zaproszenie_seminarium_6.03.2015_Olsztyn

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska