ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Zarządzanie finansami organizacji pozarządowej"

     


"Zarzadzanie finansami organizacji pozarzadowej"
3 lutego w Centrum U.żyteczności Publicznej  odbyło sie seminarium pn. „Zarządzanie finansami organizacji pozarządowej pod kątem realizacji zadań z wykorzystaniem dotacji ze środków publicznych”. Seminarium poprowadziła Katarzyna Książczak z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi. Prawie 40 osob, przedstawicieli organizacji pozarzadowych powiatu ostrodzkiego wzielo udzial w szkoleniu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Gotowi Na Modelt" realizowanym przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw pozarządowych z samorzadami: Powiat Ostrodzki, Gmina Gietrzwald, Urzad Marszalkowski.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska