Konkursy dotacyjne

AUTO-MOTO-KLUB „DRWĘCA” W OSTRÓDZIE

KRS: 0000039160

Gmina: Gmina Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: ul.Drwęcka

Nr domu: 22

Telefon: 89 646 36 44

FAX: -

E-mail: amkdrweca@wp.pl

Zakres:
Celem Klubu jest podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej, organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu masowego, podnoszenie poziomu sportu motorowego, organizowanie turystyki motorowej. Klub owe cele realizuje poprzez organizowanie zawodów motocyklowych, kartingowych i samochodowych, rozwijanie sportu motorowego i szkolenia sportowego, współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska