Konkursy dotacyjne

KOŁO ZWIĄZKU UKRAIŃCÓW W POLSCE KOŁO W OSTRÓDZIE

KRS:

Gmina: Miasto Ostróda

Miejscowość: OSTRÓDA

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: GRABOWA

Nr domu: 21

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
Związek Ukraińców w Polsce zajmuje się propagowaniem kultury ukraińskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej i integracją środowiska, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska