Konkursy dotacyjne

KOŁO ŁOWIECKIE "DRWĘCA" W OSTRÓDZIE

KRS:

Gmina: -

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Telefon: -

FAX: -

E-mail: drweca.sekretarz@wp.pl

Zakres:


Władze:


Organizacja w CUP: Tak

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska