Konkursy dotacyjne

LUDOWY KLUB SPORTOWY PŁOMIEŃ TURZNICA

KRS:

Gmina: Gmina Ostróda

Miejscowość: Turznica

Kod pocztowy: 14-100

Ulica:

Nr domu: 45

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
upowszechnianie i rozwijanie piłki noznej z uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłychwspółudział w dbałosci o zdrowie, rozwój fizyczny, i duchowy dzieci, młodzieży i dorosłychczynny udział w kulturalnym i społecznym rozwoju życia w Turznicy i okolicy


Władze:
Komitet Załozycielski:Paweł FijasGrażyna OstasJanusz Sadowski


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska