Konkursy dotacyjne

FUNDACJA "55+ TWOJE MARZENIE"

KRS: 0000351715

Gmina: Morąg

Miejscowość: Kretowiny

Kod pocztowy: 14-300

Ulica:

Nr domu: 27

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
- aktywizacja osób w wieku starszym, stwarzanie im warunków umożliwiajacych aktywny wypoczynek i rehabilitację;- organizownaie ośrodka dla osob starszych, według standardów proponowanych przez UE;promocja i organizacja wolontariatu


Władze:
Zarząd:Maria Leśniewicz - PrezesPaweł Korecki - Wiceprezes


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska