Konkursy dotacyjne

LUDOWY KLUB SPORTOWY TAJFUN W MALINIAKU

KRS: 0000043322

Gmina: Morąg

Miejscowość: Maliniak

Kod pocztowy: 14-300

Ulica: Sienkiewicza

Nr domu: 14/13

Telefon: -

FAX: -

E-mail: -

Zakres:
Celem LKS "Tajfun" jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Dla osiągnięcia tych celów LKS "Tajfun" organizuje i prowadzi sekcje różnych dyscyplin sportowych, organizowanych przez powołane do tego organizacje, zapewnia swym członkom opiekę lekarską i sportową, może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska