ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Konkursy dotacyjne

"STASZIC" STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU

KRS: 0000293570

Gmina: Gmina Ostróda

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Ulica: Kardynała Wyszyńskiego

Nr domu: 2

Telefon: 89 6465278

FAX: -

E-mail: staszic2007@free.ngo.pl

Zakres:
Działanie w zakresie edukacji młodzieży.Aktywne przeciwdziałanie uzależnieniom młodzieży.Rozwijanie i inicjowane różnych form integracji. Wspieranie szkoły w zakresie rozwijania w uczniach kompetencji kluczowych.


Władze:
Anna Grażyna Rutkiewicz-Prezes Krystyna Elżbieta Opora-Wiceprezes Marek Eugeniusz Welenc-Sekretarz Anna Czaja-Skarbnik


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Nie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska