Konkursy dotacyjne

KOŁO POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

KRS: 0000172231

Gmina: Małdyty

Miejscowość: Małdyty

Kod pocztowy: 14-330

Ulica: Kopernika

Nr domu: 6

Telefon: 897576360

FAX: -

E-mail: tpdmorag@wp.pl

Zakres:
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, zajęcia integracyjne na świetlicy, zbiórki żywności, pomoc rzeczowa. Pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, w jego rehabilitacji leczniczej i społecznej, integracji w lokalnym środowisku. Celem towarzystwa jest troska o prawa, jakość warunków życia , wychowania i edukacji dziecka, a także jego wszechstronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo.


Władze:


Organizacja w CUP: Nie

Organizacja Pożytku Publicznego: Tak

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska